Coronabeleid Muziekschool Medez

Na een paar maanden van online muziekles zijn we erg blij om te kunnen melden dat de muzieklessen vanaf nu weer 'in het echt' gaan plaatsvinden! Sommige lessen beginnen al deze week, maar de meeste lessen gaan vanaf komende week (31 augustus van start). De docent neemt contact op met de leerlingen voor het inplannen van de lessen.

Beste leerlingen,

Vanaf volgende week maandag worden de lessen van muziekschool Medez weer hervat. Fijn dat we eindelijk weer over kunnen gaan naar fysieke muzieklessen! De docent neemt een dezer dagen contact op over het inplannen van de lessen. 
Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen die door de overheid zijn genomen. De informatie over ons coronabeleid zijn ook altijd te vinden op www.medez.nl

Start fysieke lessen Médèz

Onderstaande maatregelen zijn er om op een veilige en verantwoorde manier de fysieke muzieklessen weer op te kunnen starten.

Algemeen:

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.
•  Schud geen handen en was je handen voor en na de les.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;
• Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar de muziekles te komen, dan communiceren zij dat met elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles. Als dat niet lukt, vervalt de les en is er geen mogelijkheid om de les in te halen.   
• Wij volgen de coronaprotocollen van de gemeenschapshuizen Den Durpsherd, Meander en Litserborg. Deze zijn te vinden onderaan dit bericht. Dat betekent onder andere dat er looproutes kunnen zijn aangebracht die moeten worden gevolgd. Ook in de wachtruimtes geldt de 1,5 meter regel. Bij de lessen die worden gegeven in de Lambertusschool in Gemonde gelden de huisregels van de school. Deze zijn ook hieronder te vinden.
• Indien de docent vanwege corona gerelateerde klachten bij hem/haarzelf of in diens naaste omgeving thuis moet blijven, wordt de muziekles verzet of online gegeven. Als de docent ziek is, vervalt de les uiteraard en wordt die op een later moment ingehaald. 
• voor onze groepslessen (dans en musical) voor leerlingen t/m 12 jaar geldt de onderlinge afstandeis van 1,5 meter niet. 

Logistiek:
• De ruimtes van de gemeenschapshuizen worden regelmatig schoongemaakt door het personeel van de gemeenschapshuizen.
• De leerling houdt zich aan zijn lestijd. Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat. Wacht in op de gang totdat je wordt opgehaald door de voorgaande leerling of door de docent. 
• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de les helaas niet bijwonen. 
• Toiletgebruik voor leerlingen is alleen bij uiterste nood toegestaan; ga zoveel als mogelijk thuis naar het toilet.

Lesruimtes:
• In de gemeenschapshuizen zijn desinfecterende zeep en tissues beschikbaar die door zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moeten worden.
• In de kleinere muzieklokalen zijn spatschermen aanwezig die desgewenst kunnen worden gebruikt. 
• Docent en leerling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren (tenzij groepsles voor leerlingen onder de 12 jaar). 
• Neem zoveel als mogelijk zelf een lessenaar mee naar de muziekles.
• De leerling volgt aanwijzingen van de docent op.
• Speel niet op het instrument van een andere leerlingen
• Leerlingen die een blaasinstrument bespelen nemen een doek mee om condensvocht op te vangen. 
• De leerling is verantwoordelijk voor het reinigen van zijn/haar instrument en bijbehoren. Bij niet-verplaatsbare instrumenten zoals piano of keyboard worden de toetsen na iedere les gereinigd met een doek door de docent.

Wij willen een beroep doen op eenieder om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen te volgen. Zijn er vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar info@medez.nl en we proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Het zal even wennen zijn in het begin, maar we hopen dat we met deze maatregelen weer snel over kunnen gaan op fijne en veilige muzieklessen!

Veel plezier!!Volg ons op instragram via medezNL 

Lees hier de protocollen:
Meander
Litserborg
Durpsherd
Huisregels Lambertusschool Gemonde

Comments are closed.

M info@medez.nl
T 06 • 53 38 61 13