Onderzoek naar hervatten muzieklessen

Het bestuur van Medez onderzoekt momenteel of het mogelijk is om individuele muzieklessen weer op een veilige en verantwoorde wijze te hervatten. Uit overleg tussen het Ministerie van OCW en de Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie is gebleken dat 1 op 1 muzieklessen zijn toegestaan, mits daarbij aan de voorwaarden van het RIWM kan worden voldaan. We zijn momenteel aan het bekijken wat dit voor ons in de praktijk betekent. Het gaat dan bijvoorbeeld over de 1,5 meter afstand, het reinigen van ruimtes en instrumenten. Ook zijn we in overleg met de gemeenschapshuizen. Deze zijn momenteel gesloten. Zodra er meer duidelijk is worden leerlingen en docenten hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard staat veiligheid en gezondheid op nummer één. Tot nader bericht blijven de lessen daarom vooralsnog online plaatsvinden.

Comments are closed.

M info@medez.nl
T 06 • 53 38 61 13