Inschrijven BSO

SAMEN PLEZIER BELEVEN IN HET MAKEN VAN MUZIEK!

Médèz start in samenwerking met kinderdagverblijven in Berlicum (Kleine Beer) en Middelrode (kindcentrum Eigen Wijs) met muziek tijdens de buitenschoolse opvang.
De lessen zijn op maandagen (Herman Jozef: 14.15-15.00u, Kleine Beer: 15.15-16.00u)

De cursus is bedoeld voor kinderen die in groep 3, 4 of 5 zitten. (De BSO's in Den Dungen, Gemonde en Gestel hebben aangegeven momenteel geen ruimte te hebben voor muziek tijdens de BSO).

In 25 lessen van 45 minuten leren de kinderen de wereld van de muziek kennen. We gaan zingen, bewegen, spelen en dansen! Dit is niet alleen leuk, maar ook nog eens heel leerzaam. Bovendien is het erg gezellig om met andere kinderen in een groep muziek te maken!

De cursus start eind september/begin oktober en kosten slechts 1 euro per les (25 euro voor de hele cursus)!

Naam Leerling:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Mobiel telefoonnummer:

Mailadres:

School:

Zit uw kind op een BSO, zo ja welke?

Gewenste locatie:

Ruimte voor opmerkingen

Betalingsgegevens:

IBAN-Nummer (verplicht)

Ten name van: (verplicht)

M info@medez.nl
T 06 • 53 38 61 13